Współpraca

Większość firm windykacyjnych zapewnia Klientów, że im starszy dług, tym trudniej go odzyskać. Active Finanse zainteresowana jest przede wszystkim najstarszymi długami, które najczęściej stanowią nierozwiązany problem finansowy dla większości firm. Mogą to być należności dotąd niewindykowane jak również te, które były poddawane procesom windykacji, ale nie zostały odzyskane, trafiły na drogę postępowania sądowego, a następnie komornik umorzył postępowanie egzekucyjne.
Zawarcie transakcji poprzedzone jest wyceną portfela w oparciu o otrzymane od Klienta zestawienie wierzytelności (załaczony wzór), zawierające niezbędne dane o dłużnikach.

Analiza i wycena otrzymywanych od Klientów pakietów wierzytelności przeprowadzana jest na podstawie następujących informacji:

1. Podstawowe dane o dłużnikach - dane osobowe, miejsce zamieszkania ( w przypadku nieaktualnego ostatnie znane), podstawowe informacje o majątku dłużnika

2. Z czego wynika należność - kserokopie:

  • tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty)
  • postanowienia o "bezskutecznej egzekucji komorniczej" i pozostałej dokumentacji o przeprowadzonych dotychczas czynnościach komorniczych

3. Inne ważne informacje mogące wpłynąć na dalszy proces windykacji. np. o zabezpieczeniach, o innych egzekucjach itp.

active finanse

Po przeprowadzonej weryfikacji uzgadniana jest cena, forma współpracy i termin zapłaty.

Dokumenty proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@af.biz.pl lub na nr fax 071 790-37-87.

Gwarantujemy anonimowość otrzymanych informacji i po wstępnej analizie w ciągu dwóch dni skontaktujemy się z Państwem.

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności