Współpraca

Powierniczy zakup wierzytelności

Koleją formą zakupu wierzytelności jest umowa cesji powierniczej, na zasadzie procentowego podziału zysków (np. 50 do 50, 30 do 70) od odzyskanych należności. Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla Klientów, ponieważ daje w rezultacie możliwość odzyskania procentowo większej części długu niż przy sprzedaży wierzytelności za ustalona z góry cenę.

Powierniczy przelew wierzytelności jest inną formą zlecenia windykacji i inaczej działa na świadomość dłużnika, który jest przekonany że jego dług wykupiła firma windykacyjna. W przypadku niepowodzenia wszelkie koszty związane z działaniem operacyjnym pozostają po stronie Active Finanse.

active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności