Współpraca

Sprzedaż wierzytelności - korzyści

  • Możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy.
  • poprawa płynności finansowej.
  • Rozwiązanie problemów z trudnymi wierzytelnościami i obniżenie poziomu należności nieściągalnych, co pozwala uniknąć zniekształcenia obrazu trudno ściągalnych wierzytelności na rzeczywisty stan finansów firmy.
  • Uzależnienie kosztów od efektów działań - klient nie płaci za pracę tylko za efekty pracy.
  • "Wyczyszczenie bilansu", jako obniżenie kosztów prowadzenia działalności czyli różnicy pomiędzy wartością wierzytelności a ceną sprzedaży zaksięgowanie w koszty uzyskania przychodów. W ten sposób Klient oprócz kwoty za pakiet uzyskuje dodatkowo oszczędności podatkowe.
  • Zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników co pozwala uporządkować bilans.
active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności