Współpraca

Zlecenie windykacji

Inną formą współpracy jest umowa-zlecenie windykacji na zasadzie udzielonego "Pełnomocnictwa", które nie przenosi praw do wierzytelności, a upoważnia jedynie Active Finanse do działania w imieniu Klienta. W tym przypadku klient płaci prowizję po skutecznej windykacji.

Prowizja uzależniona jest od kondycji finansowej dłużnika, od kwoty zadłużenia oraz stopnia przeterminowania wierzytelności i waha się w przedziale od 5% do 25%.

active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności