Usługi

Obrót wierzytelnościami

Głównym profilem działalności Active Finanse jest wykup i sprzedaż pakietów wierzytelności.

Firma pośredniczy także w transakcji kupna lub sprzedaży wierzytelności posiadanych przez Klienta, jeśli kontrahent poszukuje odpowiednich wierzytelności w celu skompensowania ich ze swoimi własnymi należnościami albo zainteresowany jest zbyciem lub kupnem wierzytelności za niższą cenę.

Active Finanse prowadzi także działania restrukturyzacyjne dłużnika, jeśli jego kondycja finansowa nie rokuje szans na natychmiastową spłatę zadłużenia.

    Restrukturyzacja poprzez:
  • Kompensaty
  • Potrącenia
  • Ugody
  • Raty
active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności