Usługi

Wywiad gospodarczy

Active Finanse jako firma specjalizująca się w wierzytelnościach trudno ściągalnych jest przygotowana profesjonalnie do skutecznego poszukiwania dłużników, ustalania ich majątku i kondycji finansowej a także sprawdzania wiarygodności firm i osób fizycznych.

active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności