Usługi

Monitoring płatności

Monitorowanie należności to bieżąca analiza stanu rozliczeń z odbiorcami zmierzająca do szerokiej kontroli terminów płatności dłużników. Wykonujemy monity do kontrahentów zaraz po upływie terminu wymagalności i przypominamy o zapłacie.
Taka forma prewencji zdecydowanie poprawia przepływ środków finansowych firmy i zapobiega późniejszym problemom z windykacją już bardziej opóźnionych płatności.

Nieodłącznym elementem monitoringu jest tzw. "pieczęć prewencyjna", która sygnowana na dokumentach wystawianych odbiorcom (np.: fakturach, wezwaniach do zapłaty, potwierdzeniach salda i itp.) ma za zadanie mobilizować do zapłaty i uprzedzać kontrahentów, że w przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie sprawa trafi do firmy profesjonalnie zajmującej się windykacją należności.

active finanse

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności