Kontakt

ul. Poleska 39/2
51-354 Wrocław
tel./fax 071-790-37-87
tel.kom. 0 505-688-800
e-mail: biuro@af.biz.pl

Active Finanse

Firma Active Finanse zajmuje się obrotem wierzytelnościami a nastawiona jest przede wszystkim na zakup wierzytelności trudno ściągalnych, po "bezskutecznych egzekucjach komorniczych". Pomysł prowadzenie firmy o takim profilu działalności zrodził się po kilkuletniej pracy w firmach windykacyjnych, która pozwoliła poznać specyfikę tej branży i potencjał związany z tematem trudnych należności.

active finanse

Zdecydowana większość firm windykacyjnych nastawiona jest na windykację spraw bieżących, przedsądowych, na zasadzie prowizyjnego wynagrodzenia w granicach kilku % od ściągniętych należnościi licząc na to, że dłużnik przestraszy się wezwania czy telefonu i zapłaci należność.

Przy obecnej konkurencji w branży windykacyjnej firmy chcąc pozyskać Klienta a tym samym być konkurencyjnym na rynku wciąż obniżają swoje wynagrodzenie prowizyjne. To z kolei przekłada sie na niską skuteczność windykacji, a co za tym idzie na obniżenie jakości świadczonych usług, ponieważ przy założeniu niewielkiego zarobku nakład pracy również jest niewielki. Dzieje sie tak dlatego, ponieważ koszty związane z obsługą zlecenia ograniczane są przez firmy windykacyjne do minimum aby nie przewyższyły potencjalnego zysku.

Polityka firmy Active Fiananse skupia się w pierwszej kolejności na pomocy i obsłudze wierzytelności uznanych przez Klientów "za stracone", które nie zostały odzyskane przez firmy windykacyjne, kancelarie prawne i ostatecznie komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji.

Konkurencja nie jest zainteresowana świadczeniem takich usług, ostatecznie przy współpracy bieżącej przyjmują takie sprawy do windykacji ale z niewielką skutecznością.
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Klientów, Active Fiananse nastawiona jest na zajmowanie się sprawami "trudnych wierzytelności" i chce być rozpoznawalna przede wszystkim jako firma specjalizująca się w tym zakresie. Dbając o dobrą obsługą klientów liczy, że Ci zadowoleni z efektów będą zainteresowani rozszerzeniem współpracy o windykację bieżącą.

Active Finanse Krzysztof Szewczyk, ul. Poleska 39/2, 51-354 Wrocław, NIP: 613-141-36-39
Wykup i sprzedaż wierzytelności, restrukturyzacja zobowiązań, windykacja należności, wywiad gospodarczy, monitoring płatności